Wespen

Aanvragen voor de bestrijding van wespennesten kunnen voortaan via de website van de brandweer: www.brandweerzonekempen.be (klik vervolgens op ‘aanvraag wespenbestrijding’). 

Daar de brandweerzones vanaf 1 juli 2016 beperkt btw-plichtig zijn, werd het zonale retributiereglement van brandweer zone Kempen in de zoneraad van 16 juli 2016 aangepast. Concreet betekent dit dat vanaf 16 juli 2016 btw zal berekend worden op o.a. de verdelging van wespennesten en interventies voor het reinigen van het openbaar wegdek. De bestaande tarieven werden niet verhoogd, enkel de mogelijkheid tot het aanrekenen van btw werd toegevoegd.
Dit betekent in de praktijk dat u voor bijvoorbeeld de verdelging van een wespennest 25 euro + 21% btw betaalt = 30,25 euro inclusief btw.