Inzage- en kopierecht

Iedere burger heeft het recht om elk bestuursdocument van een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter plaatse in te zien, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te ontvangen.

Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos.

In principe moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van persoonlijke aard zijn. Het recht op openbaarheid van bestuur is echter geen absoluut recht. De openbaarheid kan immers in conflict komen met andere fundamentele rechten of belangen, zoals de veiligheid van de bevolking, fundamentele rechten en vrijheden, de openbare orde, de persoonlijke levenssfeer, enz