Bekendmakingen

In tegenstelling tot de eerdere verplichting van een gemeente of stad om alle aangenomen reglementen en verordeningen aan de inwoners bekend te maken door een aanplakbrief op een aanplakbord, moet de gemeente vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekendmaken op de gemeentelijke website.

De publicatie moet de vermelding bevatten van zowel de datum waarop de reglementen en verordeningen werden aangenomen (door de gemeenteraad, het schepencollege of de burgemeester) als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Een reglement of verordening treedt namelijk pas in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het reglement of verordening een andere ingangsdatum bepaalt.