Discriminatiemeldpunt

Bent u het slachtoffer van discriminatie op basis van uw geslacht, afkomst, handicap, geloof, seksuele oriëntatie, leeftijd,...? Blijf niet zitten met uw probleem. Spreek er over. U kan hiervoor terecht op onderstaande punten:

  • Mensen die zich het slachtoffer voelen van discriminatie omwille van hun seksuele geaardheid, kunnen hiervan een melding doen bij Lumi (vroeger: Holebifoon): gratis telefoonnummer 0800 99 533
     
  • Mensen die zich gediscrimineerd voelen omwille van hun genderexpressie of -identiteit, kunnen dit melden bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
     
  • Op de site van Unia kan je een melding indienen.