Klacht indienen of melding doen

Elke inwoner kan via deze meldingskaart problemen, klachten of voorstellen melden. Jouw melding of klacht wordt vervolgens behandeld door de betrokken dienst(en).

Een melding gaat over de leefomgeving in de gemeente zoals sluikstorten, een gat in het wegdek, een beschadigd voetpad, defecte straatverlichting, geluids-, geur-, licht-, stof- en roethinder, enz.

 

 

 

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente of het OCMW werd behandeld, dan kan u een klacht indienen. Klachten gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten. Het kan zijn dat u ontevreden bent over een gebrekkige informatieverstrekking, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.