Europeaan in België

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kan u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeenten moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • Over stemrecht beschikken;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Meer informatie vindt u op https://europeanelections.belgium.be.