De Zone 30 wordt vaak genegeerd

De lokale politie Zuiderkempen besteedt extra aandacht aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daarom worden ook metingen gedaan in de zone 30 in de buurt van de scholen. Uit de eerste metingen tijdens de aanvang en het einde van de scholen blijkt dat meer dan 30% van de voertuigen te snel rijdt in een zone 30.

Gelukkig houdt 70% zich wel aan de opgelegde snelheid en zorgen zij er samen met ons voor dat de kinderen veilig naar school kunnen.

!! Zij die zich niet houden aan de snelheidslimieten mogen zich verwachten aan strenge straffen die kunnen gaan van een onmiddellijke inning van € 53 tot geldboetes opgelegd door de rechter tot € 4.000 en verval van het recht tot sturen of tot de intrekking van het rijbewijs.