Aanpassing politiecodex

Tijdens de gemeenteraad van 31 mei 2021 werd het artikel aangepast in de politiecodexn nl. artikel 335: Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen. 

Inzameling

Art. 335[1]

§1. Het textiel wordt ingezameld volgens de resultaten van de door IOK Afvalbeheer uitgevoerde marktbevraging, wat inhoudt dat het textiel wordt ingezameld in de containers die verspreid staan opgesteld op het openbaar domein, op het recyclagepark en viermaal per jaar, op de data vermeld op de ophaalkalender huis-aan-huis langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht.

§2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen, waarmee ze een overeenkomst hebben afgesloten, zijn gemachtigd om huis-aan-huisinzamelingen te organiseren of om textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek.

§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.

[1] In werking getreden sinds 31.05.2021

https://www.hulshout.be/nl/wonen-en-omgeving/veiligheid-hulpdiensten/politie