INFO CORONAVIRUS HULSHOUT

 

Contactopvolging:

Ook Hulshout wil zijn steentje bijdragen om te vermijden dat het COVID-19-virus zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. De regering heeft een systeem van contactopvolging op poten gezet, maar omdat wij als overheid niet zomaar persoonsgegevens mogen doorgeven, hebben we hiervoor uw toestemming nodig.

We zullen dus iedereen die contact heeft met gemeentelijke diensten vragen om een formulier in te vullen waarin u uw toestemming geeft om uw contactgegevens door te geven aan contactopspoorders als zij ons hiervoor opbellen. Met uw hulp kunnen we samen verhinderen dat het virus in Hulshout opnieuw opflakkert.

Aangezien het invullen van dit formulier wel wat tijd kan vragen, kan u dit formulier ook al op voorhand invullen, afdrukken en meebrengen naar uw afspraak of uw bezoek aan onze diensten. Klik hier voor het contactformulier.

Samen staan we sterk en als iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen, kunnen we een stijging van het aantal besmettingen binnen Hulshout onder controle houden. Uiteraard blijft het ook belangrijk om de regels te respecteren rond handhygiëne en voldoende afstand houden van elkaar.

 

 • Heb je vragen tijdens deze moeilijke periode, heb je nood aan een babbel, ben je of ken je iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.  Lokaal bestuur Hulshout is er om u te helpen. Contacteer ons via 015 75 01 00.
   
 • De federale overheid heeft een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen opgesteld. Die wordt ook door hen verspreid via BE-Alert. Abonneer je op BE-Alert via www.be-alert.be. Bekijk steeds de laatste versie op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
   

Klik hier voor de pagina voor ondernemers tijdens de coronamaatregelen
 

Nieuws:

Maatregelen: 

Oproepen:

Campagnes & affiches

Besluiten

Ministerieel Besluit van 26 januari 2021 (reizen)
Ministerieel Besluit van 14 januari 2021 (wijzigingen met betrekking tot vervoer)
Ministerieel Besluit van 12 januari 2021 (wijzigingen)
Ministerieel Besluit van 14 december 2020 (vervoer)
Ministerieel Besluit van 12 december 2020 (aanpassing reizen)
Ministerieel Besluit van 21 december 2020
Ministerieel Besluit van 29 november 2020: maatregelen tot en met 15 januari 2021
Ministerieel Besluit van 1 november 2020: vestrengde lockdown vanaf maandag 2 november
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020: verstrenging coronaregels per 29 oktober 2020
Ministerieel Besluit van 23 oktober 2020: verstrenging coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs
Ministerieel Besluit van 18 oktober 2020: alarmfase 4: verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober

Ministerieel Besluit van 8 oktober 2020: verstrengde maatregelen van 9 oktober t/m 9 november
Ministerieel Besluit van 25 september 2020: maatregelen vanaf 1 oktober
Burgemeestersbesluit Aangepaste werkwijze vergadering gemeente- en OCMW-raad tot en met eind 2020 + circulatieplan GC IJzermael

>>Eerdere besluiten


Algemeen:

- Administratieve diensten: Enkel toegankelijk op afspraak. Vraag zoveel mogelijk producten of informatie aan via e-mail, telefoon of de website (bijv. attesten en adreswijzigingen, ...)
- Huwelijken en doopsels: mogen doorgaan in beperkte kring en met inachtneming van de richtlijnen. Iedereen dient hierin zelf zijn gezond verstand te gebruiken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Beperken tot intieme kring, 1,5 meter afstand houden, ouderen en kleine kinderen zoveel mogelijk gescheiden houden en gepaste nies- en hoesthygiëne.
 

 • Voel je je ziek, blijf thuis en neem eerst telefonisch contact op met je huisarts. Verplaats je niet naar het kabinet van de huisarts. Hij / zij adviseert je verder telefonisch.
 • Hygiëne bij hoesten of niezen blijft de belangrijkste maatregel.
   

De volgende preventiemaatregelen blijven van kracht:

 • Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep.
 • Vermijd handen gevenHoud voldoende afstand.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
 • Blijf thuis als je ziek bent (zelfs als het een verkoudheid lijkt). Bel je dokter voor verder advies.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. Probeer een afstand van 1,5 meter te houden.
 • Raak je gezicht niet aan met je handen.   
 • Gebruik je gezond verstand!