Toelage voor de opvoeding van een kind met een handicap

De gemeente Hulshout kent een toelage toe aan de persoon die thuis de verzorging en de opvoeding van een gehandicapt kind tussen 0 en 21 jaar op zich neemt. Meer informatie over de voorwaarden waaraan u dan dient te voldoen, kan u nalezen in het reglement.