Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een structuurplan of ruimtelijk structuurplan is een plan dat globaal de verwachte en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft voor een gemeente of voor delen van een gemeente. Een structuurplan kan op verschillende niveaus voorkomen: zo gelden voor onze gemeente het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Structuurplan Antwerpen en ook het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Tijdens de gemeenteraad op 29 januari 2007 keurde de gemeenteraad het structuurplan goed.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van het structuurplan werden 151 bezwaren geuit. Deze bezwaren werden allemaal behandeld door de gecoro. In de gemeenteraadszitting van 18 december 2006 bracht de gecoro advies uit bij de gemeenteraad. Naar aanleiding van dit advies bracht de gemeenteraad enkele kleine aanpassingen aan in het structuurplan en keurde ze het plan in zitting van 29 januari 2007 goed.

Op 19 april 2007 werd het structuurplan goedgekeurd door de Bestendige Deputatie.

Geïnteresseerden kunnen de gemeenteraadsbeslissingen van 18 december 2006 en 29 januari 2007 hier raadplegen: (De links zijn telkens PDF-bestanden die in een nieuw venster geopend worden).