Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie aan planten, dieren en biotopen, rondom ons. In 2001 kwamen de Europese leiders overeen dat het aanhoudende verlies aan biodiversiteit op het continent tegen 2010 volledig moet stoppen. Die doelstelling ligt momenteel veraf, maar ze is nog steeds haalbaar mits er op elk niveau een tandje wordt bij gestoken. Op elk niveau betekent dat dus ook de individuele burger zijn steentje moet bijdragen in de eigen buurt.