Biodiversiteit

Biodiversiteit is de variatie aan planten, dieren en biotopen, rondom ons. In 2001 kwamen de Europese leiders overeen dat het aanhoudende verlies aan biodiversiteit op het continent tegen 2010 volledig moet stoppen. Die doelstelling ligt momenteel veraf, maar ze is nog steeds haalbaar mits er op elk niveau een tandje wordt bij gestoken. Op elk niveau betekent dat dus ook de individuele burger zijn steentje moet bijdragen in de eigen buurt.

Hoe kan u meewerken aan biodiversiteit?

Hoe kan u meewerken aan biodiversiteit?

Het heeft zeker zin om te werken aan biodiversiteit omdat ecosystemen en soorten essentieel zijn voor economie, veiligheid, gezondheid en andere aspecten van het dagelijkse leven. Verlies aan biodiversiteit heeft grote invloed op de lucht die we inademen, de regeling van het klimaat en de beschikbaarheid van voeding, brandstof, water en medicijnen en is dus niet alleen een ramp voor de natuurliefhebber.

Er zijn veel manieren om als burger te werken aan biodiversiteit. De meest concrete manier om als burger aan de slag te zijn met biodiversiteit is door de handen uit de mouwen te steken (of misschien juist niet!) rond het eigen huis en in de eigen tuin.

Tips voor natuurvriendelijk tuinieren

Tips voor natuurvriendelijk tuinieren

  • Gebruik planten en bomen die in België thuishoren (doen het beter; minder ziekten).
  • Zet ze op de juiste plaats (nat/droog, zon/schaduw).
  • Gebruik besdragende soorten (vogels).
  • Zorg voor variatie (hoogte, bloeitijd, soort).
  • Laat zo mogelijk schoffelen achterwege (vogels, kruiden, vlinders).
  • Plaats als er plaats genoeg is een vijver (vogels, egels).
  • Ruim niet alle bladeren in de herfst op (egels, vlinders, vogels).
  • Leg snoeihout in een beschut hoekje (vlinders, vogels).