Water, water en water

De ganse wereld is ontstaan uit water: planten, vissen, kikkers, hagedissen, vogels, zoogdieren en mensen. Nog steeds zijn wij sterk met water verbonden: we bestaan immers voor 70% uit water (bloed, zweet, vet). Geen wonder dat de natuur en de mens niet zonder water kan. Zuiver water!
Er stroomt dan ook een heleboel water op Moeder aarde. Haar oppervlakte is wel voor 70% bedekt met water! We speken niet voor niets over de blauwe planeet. Genoeg water dus voor al dat leven?, een onuitputtelijke bron, zo lijkt het, maar 97 % van al het aanwezige water is zeewater, en  meer dan 2% is ijs.  Wat overblijft, bevindt zich ofwel op grote diepte, of is sterk vervuild.  Dit betekent dat slechts 0,003 % rechtstreeks, zoet, drinkbaar water is. Zat al het water van de wereld in een badkuip, dan zou een koffielepeltje uit deze badkuip drinkbaar water zijn. Alleen in België al gebruiken en vervuilen wij meer dan dat koffielepeltje. Wijzelf moeten dan ook diep in de grondwaterlagen graven om nog drinkbaar water te vinden ofwel vervuild water zuiveren.

Het Europese bestuur heeft begrepen dat er dringend wat moest veranderen en vaardigde een soort wet uit die o.a. Vlaanderen verplicht om tegen 2015 terug propere beken en rivieren te hebben. Daarom is men al een tijdje bezig met het bouwen van waterzuiveringsinstallaties en is men begonnen met een nieuw waterbeleid: INTEGRAAL WATERBELEID dankzij de bouw van waterzuiveringsinstallaties op de rioleringen, is er terug vis op de Nete en kan er al terug een beetje gevist worden. Maar er moet nog een lange weg worden afgelegd.

Milieu-en gezondheidsproblemen:

 • Watervervuiling: afvalwater komt in beken, waterlopen en grondwater terecht, vanwaar wij ons drinkwater halen.
 • Slechte waterzuivering: Vervuild water kan het best gezuiverd worden als er geen regenwater aan toegevoegd wordt.

Oplossingen:

 • De buizen voor regenwater en afvalwater gescheiden houden, zodat regenwater in de gracht of vijver kan geloosd worden en afvalwater in de riool.
 • Transport van afvalwater via de riool naar het waterzuiveringsstation of indien er geen riolering aangelegd is, naar een kleinschalige waterzuivering: iba's, plantensystemen.

Copyright Aquafin

Overstromingen en verdroging van de ondergrond:

Huidige toestand: Je kan dewaterstand van de Nete constant volgen, samen met de hoeveelheid water die de Nete per seconde afvoert.

oplossingen:

zuiveringsschema aquafin

Figuur 2: copyright Aquafin

Al deze oplossingen worden in gestructureerde plannen gegoten:

Nu reeds heeft de regering een aantal verplichtingen opgelegd bij het bouwen van parkings en huizen om water te scheiden en te zuiveren. De gemeente en het Vlaamse Gewest voorzien echter een premie voor vrijwillige regenwaterputten en individuele zuiveringsinstallaties.

Aanvraagformulieren:

Ook de gemeente past deze principes reeds toe in haar nieuwe gebouwen:

 • Regenwaterputten met hergebruik van het regenwater voor toilet, wasmachine, sproeien van de tuin, ...
 • Infiltratievoorzieningen voor regenwater, zoals een sterfput, vijver, ondergrondse infiltratiebuis, ... om het regenwater in de grond te laten dringen.
 • Open grachten in plaats van buizen om regenwater in de grond te laten dringen
 • Overstromingsgebieden en wachtbekkens om water te bergen
 • Dijkverplaatsingen om de rivieren meer ruimte te geven
  • De nieuwe school in de Strepestraat, waar de toiletten gespoeld worden met regenwater en waar de overloop van de waterput aangesloten is op een infiltratiekom vooraleer het regenwater in de gracht terechtkomt.
  • Het nieuwe zwembad in het Industriepark, waar het regenwater via een infiltratiebuis naar de Vaartdijk wordt afgevoerd. Hier wordt het regenwater niet gebruikt voor de toiletten, aangezien het afvalwater van de filters hier reeds voor gebruikt wordt.