Informatie voor begrafenisondernemers

In Hulshout zijn er drie begraafplaatsen, één in elke deelgemeente. De regelgeving rond de begraafplaatsen vindt u in de politiecodex

Tarieven concessies

Tarieven concessies

De tarieven werden vastgesteld door de gemeenteraad. U vindt de tarieven en de aanvraagformulieren voor op de pagina over concessies.

Meer informatie over overlijdens, concessies, laatste wilsbeschikking, etc. vindt op de pagina over overlijdens.

Eenvormigheid

Eenvormigheid

Het gemeentebestuur is volop bezig geweest met de herinrichting van de begraafplaatsen.
Een belangrijk aspect bij de herinrichting was de éénvormigheid. We streven naar éénvormigheid van grafmonumenten, beplantingen, etc. Ook hebben alle drie de begraaf^plaatsen een mooie overdekte afscheidsruimte.

Lees hier alle richtlijnen

Toelichting ontwerp begraafplaatsen tijdens de herinrichting (2013-2018)

Ontruiming en behouden van graven

Ontruiming en behouden van graven

De gemeenteraad keurde op 18 december 2012 het reglement goed inzake concessie op het behouden van begraafplaatsen bij de periodieke omwenteling der graven. Dit houdt in dat de nabestaanden, indien zij dit wensen, het graf kunnen behouden tot een volgende omwenteling, mits betaling van € 525,00. Het graf zal dan wel worden ontgraven en op een andere plaats op de begraafplaats herbegraven. De gedenksteen zal ook moeten voldoen aan de politiecodex. Kom hier meer te weten over het behouden van een graf.

Om gebruik te maken van het reglement van de omwenteling der graven, dient u een schriftelijke aanvraag te doen, met vermelding van uw naam en adres en de naam van de overleden persoon van wie u het graf wenst te behouden, op het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te 2235 Hulshout.

Aan de ingang van de begraafplaatsen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek wordt de gemeenteraadsbeslissing van 30 september 2013 bekendgemaakt samen met een overzicht van de te ontruimen graven en aanduiding van de graven op plan.

Informatie voor begrafenisondernemers

Informatie voor begrafenisondernemers

Begrafenisondernemers dienen zich te houden aan de politiecodex.

Op de lijst met sluitingsdagen van de begraafplaatsen kan u zien op welke dagen de begraafplaatsen niet toegankelijk zijn en er niet kan worden begraven.

 

Historiek

Historiek

In onze gemeente zijn er drie begraafplaatsen, verdeeld over de kernen Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek.

Omdat we in het verleden geconfronteerd werden met capaciteitsproblemen op de drie begraafplaatsen, heeft het bestuur destijds beslist om het huidig begraafbeleid te herzien en na te denken over het toekomstig beleid.

Een optimalisatie van het begraafplaatsbeleid was noodzakelijk. Bij deze optimalisatie was het heel belangrijk om met volgende aspecten rekening te houden:

 • ruimtebehoefte en capaciteit
 • digitalisering en kartering plattegronden
 • organisatie
 • inrichting
 • billijkheid tussen gewone begravingen en concessies


Omdat het niet evident is om een lange-termijnsvisie te ontwikkelen voor de drie begraafplaatsen heeft de gemeente in 2010 de firma Genius Loci aangesteld om haar bij te staan en advies ter verlenen.
Genius Loci heeft een analyse uitgevoerd van de begraafplaatsen.
Op basis van dit waardeoordeel werden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteit van de te nemen stappen.

Volgende aandachtspunten werden opgenomen:

 • op langere termijn op de bestaande begraafplaatsen kunnen blijven begraven;
 • verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit (waardig en respectvol afscheid nemen en herdenken);
 • een duidelijke, geborgen afscheidsruimte voorzien op elke begraafplaats;
 • aanleg nieuwe percelen urnen en andere graven;
 • kindergraven op een kind vriendelijke manier inrichten;
 • rekening houden met toegankelijkheid voor minder-validen, rustmogelijkheden, degelijke wandelpaden,...
 • verbetering van de waterhuishouding;
 • duidelijke wetgeving en correcte toepassing waarbij het onderscheid tussen gewone begravingen en concessies gerespecteerd wordt.

De firma Genius Loci heeft een totaalconcept uitgewerkt, een masterplan met duidelijke visie over hoe elke begraafplaats in de toekomst zal evolueren.

De uitvoering van dit masterplan gebeurt stapsgewijs. Dit zal echter jaren in beslag nemen maar uiteindelijk zal dit resulteren in drie begraafplaatsen waar het aangenaam vertoeven is en de mensen in alle rust en stilte hun dierbaren kunnen herdenken.