Wettigen/legaliseren

De dienst Burgerzaken kan bevestigen dat uw handtekening inderdaad die van u is, of dat een kopie van een getuigschrift daadwerkelijk een afdruk is van het origineel. Neem altijd uw identiteitskaart mee.