Toelage als tussenkomst in de Diftar-kosten

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen.

Indien u lijdt aan incontinentie, dient u enkel luik 1 in te vullen

Indien u omwille van medische redenen of als onthaalouder, minicrèche of kinderdagverblijf de toelage wenst aan te vragen, dient u het tweede luik in te vullen.

Als u tenslotte als school of erkende jeugdvereniging de toelage wil aanvragen, is het voldoende als u luik 3 invult.