Vluchtelingen

Vroeger sprak men van asielprocedure en asielzoekers. Nu is de juiste terminologie ‘de procedure inzake verzoek om internationale bescherming’. ‘De verzoeker’ is de persoon die het verzoek indient.

Op 1 juni 2007 werd die procedure ingrijpend gewijzigd, alsook het opvangsysteem. De federale overheid heeft gekozen voor materiële opvang tijdens de behandeling van de aanvraag.

Daarvoor organiseert elk OCMW een lokaal opvanginitiatief (LOI).

Bij aankomst in België verblijven de verzoekers de eerste 4 maanden in federale opvangcentra. Nadien worden ze doorverwezen naar de LOI's van de OCMW's. Momenteel huurt/bezit het OCMW in opdracht van de federale overheid 4 woningen/appartementen, waarin het 15 personen kan opvangen.

Sinds de hervorming van 1 juni 2007 zijn de verzoekers in 2 groepen gedeeld: