Uithangborden

Uithangborden

Voor het plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden is er in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Uithangborden maken bekend welke activiteit ter plaatse wordt uitgeoefend, bv. de naam van een biermerk geschilderd op de gevel van de brouwerij. Publiciteitsinrichtingen maken reclame voor een niet ter plaatse gevestigde firma of activiteit, bv. de naam van datzelfde biermerk op een café.
 

Voorwaarden

Voorwaarden

Deze zaken zijn vrijgesteld van vergunning:

 • de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale maximale oppervlakte van 4m²
 • publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen
 • publiciteitsinrichtingen die enkel informatie van de overheid bevatten of deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid
 • door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socio-culturele en politieke affichage
 • verkiezingspubliciteit, op voorwaarde dat gezamenlijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • het betreft een verkiezing van het Europese, nationale of Vlaams parlement, of het betreft provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen
  • de publiciteit wordt aangebracht in een woongebied in de ruime zin, een industriegebied in de ruime zin of op een huiskavel;
  • de publiciteit heeft een maximale oppervlakte van 4m² per bord
  • de publiciteit wordt aangebracht ten vroegste vanaf de aanvang van de sperperiode voor de verkiezingen en wordt verwijderd ten laatste 14 dagen na de verkiezingsdatum
 • publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4m² en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd