2019.07.29 Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Variabele schoolzone 30 - Toverdoos - Grote Baan

  • Datum publicatie: 26.08.2019
  • Datum inwerkingtreding: 26.08.2019