2014.05.05 Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg: Speelstraat.