Coronamaatregelen

Dienstverlening:

 • Administratieve diensten: Enkel toegankelijk op afspraak. Vraag zoveel mogelijk producten of informatie aan via e-mail, telefoon of de website (bijv. attesten en adreswijzigingen, ...)
 • Huwelijken en doopsels: mogen doorgaan in beperkte kring en met inachtneming van de richtlijnen. Iedereen dient hierin zelf zijn gezond verstand te gebruiken en zijn verantwoordelijkheid te nemen. Beperken tot intieme kring, 1,5 meter afstand houden, ouderen en kleine kinderen zoveel mogelijk gescheiden houden en gepaste nies- en hoesthygiëne. Bekijk hier wat momenteel is toegestaan.

Als je je ziek voelt:

 • Voel je je ziek, blijf thuis en neem eerst telefonisch contact op met je huisarts. Verplaats je niet naar het kabinet van de huisarts. Hij / zij adviseert je verder telefonisch.
 • Hygiëne bij hoesten of niezen blijft de belangrijkste maatregel.
   

De volgende preventiemaatregelen blijven van kracht:

 • Was je handen regelmatig met water en vloeibare zeep.
 • Vermijd handen gevenHoud voldoende afstand.
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk in een gesloten vuilnisbak. Heb je geen zakdoek, hoest of nies dan in de binnenkant van je elleboog.
 • Blijf thuis als je ziek bent (zelfs als het een verkoudheid lijkt). Bel je dokter voor verder advies.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn. Probeer een afstand van 1,5 meter te houden.
 • Raak je gezicht niet aan met je handen.   
 • Gebruik je gezond verstand!