Opleiding hulshout

Op 8 april 2019 opent het kruispunt in het centrum voor het doorgaand verkeer. De rijbaan werd flink onder handen genomen met als doelstelling meer veiligheid en een betere doorstroming.

Even de grootste aanpassingen op een rijtje:

Voorrangsregeling:
De voorrang wordt verplaatst naar de Booischotseweg en de Kerkstraat in navolging van de vrachtvoorkeursroute en de algemene bewegwijzering op de N-wegen. De visie is een verplaatsing van het doorgaand verkeer naar de hoofdwegen. De gemeente beoogt hierbij de Grote Baan in het centrum en rond de schoolomgevingen te ontlasten van het vrachtverkeer.
De bochtenstraal aan het kruispunt Booischotseweg - Grote Baan werd aangepast om twee vrachtwagens te laten passeren.

Doorstroming:
Het studiebureau Arcadis onderzocht verschillende scenario's om de doorstroming te verbeteren en de wachttijden te verminderen. Er werd aangetoond dat er een betere doorstroming kan worden gecreëerd door maar één kruispunt van lichten te voorzien.
Het kruispunt Kerkstraat - Grote Baan zal bijgevolg worden bediend door een lichtenregeling. Dit om de slechte zichtbaarheid op te vangen van de bestuurders komende van de kerk, maar vooral om de fietsers vrij door te laten. De fietsers krijgen een aparte lichtenbediening aan de Kerkstraat. In deze nieuwe situatie verwachten we dat de totale wachtrij in de ochtendspits daalt met 50% en in de avondspits met 37%.
De bushaltes aan de verkeerslichten worden verplaatst naar de kerk om de belemmering van stoppende bussen weg te nemen.

Op de Grote Baan zal parkeren niet meer toegelaten zijn op de rijbaan, enkel op de daarvoor ontworpen plaatsen. Let op: een deel van de nieuwe parkeerplaatsen wordt beperkt parkeren! (zie pagina 'Blauwe zone Grote Baan/Prof. Dr. Vital Celenplein')

Verkeerslichtenregeling
De lichtenregeling is ingesteld om zoveel mogelijk doorstroming te bekomen. Er werden lussen en radars geplaatst om het aankomend en/of stilstaand verkeer te detecteren. De zachte weggebruikers kunnen bijkomend gebruik maken van drukknoppen om over te steken. Tijdens de schoolspits zal evenwel een aparte cyclus worden ingevoerd voor het fietsverkeer.
De gemeente evalueert de lichtenregeling die wordt ingevoerd en zal werken tot de beste oplossing wordt gevonden.

We vragen uw voorzichtigheid en hoffelijkheid bij deze aanpassing en ook uw feedback is zeer welkom. Deze kan u doorgeven via het e-mailadres: mobiliteit@hulshout.be.