Milieu- en natuurprojecten

Onder bepaalde voorwaarden kan u een toelage ontvangen voor een milieu- of natuurproject: