Ophokplicht blijft gelden

Het Voedselagentschap (FAVV) laat weten dat de maatregelen tegen de verspreiding van de vogelgriep voorlopig van kracht blijven.

  • Houd je pluimvee? Dan moet je dat ophokken of afschermen met netten. Zelfs al gaat het maar om enkele kippen. 
  • Voederen en drinken geven moet binnen gebeuren of op een manier dat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Deze maatregelen zijn voor onbepaalde duur van kracht.

Dit geldt ook voor hobbyhouders, zoals gezinnen die enkele kippen in de tuin houden, sierpluimveehouders en duivenmelkers.

Meer informatie vind je op de website van Voedselagentschap FAVV.