Waterschade aangeven bij het Vlaams Rampenfonds

Leed je schade door de wateroverlast van 14 tot en met 16 juli 2021? Dan kan je nog tot 31 maart 2022 een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming. Alle voorwaarden vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds.

In het besluit van 21 december 2021 bepaalt de Vlaamse Regering dat de overvloedige regenval die plaatsvond van 14 juli tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd. Stad Geel is een van de erkende steden voor deze ramp.

Dit betekent dat je voor schade die werd geleden in onze stad naar aanleiding van deze ramp een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van je aanvraag is 31 maart 2022.

Hoe dien je je aanvraag in?

Leed je schade? Dien dan je aanvraag bij voorkeur in via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit is de gemakkelijkste manier en zo ben je er zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig gebeurt.

Kies je er toch voor om je aanvraag schriftelijk in te dienen? Download het aanvraagformulier via de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren bezorg je via rampenfonds@vlaanderen.be of verzend je naar: Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 in 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen verkrijg je via de website, het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.