Welzijnsvereniging Hulshout/Heist-op-den-Berg

Een sterke, warme lokale zorg, ook voor de meest kwetsbaren. Dat is wat zowel Hulshout als Heist-op-den-Berg voor ogen hebben. Beide besturen staan momenteel voor keuzes over investeringen in hun woonzorgcentrum. Hét moment om samen aan tafel te gaan zitten en te onderzoeken of we ook op het vlak van ouderenzorg kunnen samenwerken. Openbare zorg wordt immers tot op vandaag door burgers erg gewaardeerd. Dat blijkt uit de positieve klantenevaluaties en de wachtlijsten. De coronacrisis toonde eens te meer aan hoe belangrijk zorgverlening is.

(Ouderen)zorg in Hulshout
Sinds zijn oprichting 23 jaar geleden, werd woonzorgcentrum Ter Nethe in Hulshout uitgebouwd tot een warm huis, met een hart voor zorg, waar iedereen welkom is. Ook Ter Nethe is aan vernieuwing toe. Bij de afweging tussen renovatie en nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar de bouw van een nieuw woonzorgcentrum. Het nieuwe woonzorgcentrum is de eerste stap naar een uitgebreide zorgcampus. Hulshout ging eveneens via een marktverkenning op zoek naar een publieke en/of private partner om samen de nieuwe plannen voor ouderenzorg te realiseren.

(Ouderen)zorg in Heist-op-den-Berg
Heist-op-den-Berg is een sterk vergrijzende gemeente. Het zorgaanbod is er uitgegroeid tot een mooi en breed gamma van activiteiten, met expertise in elke levensfase van de burgers: van kinderopvang over thuiszorg (gezinszorg, poetshulp aan huis, warme maaltijden aan huis) tot residentiële zorg in woonzorgcentrum Berkenhof (104 bewonerskamers). De teams van beleidsdomein Zorgverlening zetten zich alle dagen onvermoeibaar in om ook in deze moeilijke tijden de nodige zorg te bieden. 
Vorig jaar startte het bestuur een strategische oefening over de toekomst van het woonzorgcentrum. Met die oefening wil men een antwoord bieden op toekomstige uitdagingen, waaronder het gebouw van het woonzorgcentrum dat aan vernieuwing toe is. Er werd advies ingewonnen vanuit verschillende expertises.

Onderzoek naar mogelijke samenwerking
Eind 2019 vonden beide buurgemeenten elkaar in hun zoektocht naar een mogelijke partner. Binnen de zorg bestaat al een samenwerking tussen Heist-op-den-Berg en Hulshout voor de onthaalouders. 
Met de gedeelde visie is het dus zeer interessant om verder te onderzoeken of zij ook op het vlak van ouderenzorg kunnen samenwerken om  zo het openbare aanbod van ouderenzorg in onze beide gemeenten ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. 
Beide besturen vragen op 30 juni een intentie-akkoord van de gemeenteraad voor verder onderzoek naar het opzetten van een welzijnsvereniging waarin de huidige dienstverlening kan worden ondergebracht. 
Uitgangspunt is dat de zorg publiek blijft; een sterke warme lokale zorg, ook voor de meest kwetsbaren. Samenwerken aan een toekomstvisie, zodat we ook de ouderen van morgen op de beste manier kunnen blijven ondersteunen.