Volkstuintjes

Inwoners Hulshout kiezen voor volkstuintjes. Doet u mee?

Tijdens de vierde en laatste werksessie Veerkrachtige dorpen gingen enkele inwoners opnieuw enthousiast aan de slag met Hulshout! De ideeën uit de vorige werksessies werden gewikt en gewogen en uiteindelijk werd er gekozen voor de aanleg van volkstuintjes aan het woonzorgcentrum Ter Nethe.

Meer groen én meer sociale contacten
Met dit project worden twee doelen beoogd. Enerzijds het opzetten van een groen en duurzaam project,  anderzijds ‒ en niet in het minst ‒ een project met een sociaal karakter: door de volkstuintjes op deze locatie aan te leggen, hopen we dat er meer ‘groot-Hulshoutenaren’ naar deze locatie komen, wat de kans op sociaal contact voor de bewoners van het zorgcentrum vergroot.

Kom in de werkgroep!
We zullen een werkgroepje opstarten met burgers en medewerkers van het lokaal bestuur die dit voorstel gaan uitwerken. Hiervoor kunnen we nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Heeft u zin om hier aan mee te werken, neem dan contact op met Peter Broeckx via peterbroeckx@telenet.be.

Wilt u ook een tuintje?
Heeft u groene vingers en denkt u dat het bewerken en onderhouden van zo’n tuintje (ieder heeft zijn eigen perceeltje) wel iets voor u zou zijn, laat het ons dan zeker al weten. De interesse die u nu uit is geheel vrijblijvend, maar maakt het voor ons makkelijk om in te schatten hoeveel tuintjes we gaan nodig hebben…  Graag zo snel mogelijk uw inschrijving, want het groeiseizoen komt er snel aan (liefst voor 20 februari aan inne.hermans@hulshout.be). Wij rekenen erop dat de tuin van het zorgcentrum te klein is!

Eind februari/begin maart zal er een infovergadering worden ingericht voor hen die hebben ingeschreven, waarop de verdere werking zal worden toegelicht.

De werkgroep Groot-Hulshoutse VOLKSTUINEN