Werkingssubsidies voor jeugdverenigingen

Jaarlijks kunnen de erkende jeugdverenigingen werkingstoelagen aanvragen.  De puntenverdeling is terug te vinden in het reglement.  De aanvraag dient voor 1 april binnen gebracht te worden op de jeugddienst (samen met de erkenningsaanvraag).