Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen

Woonomgevingsplan Hulshout

De gemeenteraad heeft in zitting van 3 september 2018 een woonomgevingsplan voor de woonkernen van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek goedgekeurd. Dit woonomgevingsplan bestaat uit een grafisch zoneringsplan en een tekstbundel met stedenbouwkundige richtlijnen. De woonkernen worden in het grafisch zoneringsplan opgedeeld in vier zones: een centrumgebied, een centrumwijk, een randwijk en een aantal woonlinten. De stedenbouwkundige richtlijnen leggen voor de ganse woonkern algemene richtlijnen op, maar ook specifieke richtlijnen per zone. Op deze manier wenst het bestuur tot een transparanter en duurzamer ruimtelijk ordeningsbeleid te komen in de woonkernen.

U kan het woonomgevingsplan via de volgende links downloaden: