Energiemeter

Meer en meer mensen worden zich bewust van het feit dat we zuinig moeten omspringen met energie. Niet alleen omdat energie elke dag schaarser wordt, maar ook omdat elk gebruik van energie gevolgen heeft voor het leefmilieu. Wil dit zeggen dat we de klok moeten terugdraaien en ons comfort beperken? Helemaal niet! Het is ondertussen immers duidelijk dat we met veel minder energie een zelfde graad van comfort kunnen bereiken. Waarom dan meer verbruiken als het ook met minder kan? Maar wat is meer en wat is minder? Wanneer zijn een koelkast, een wasmachine, een diepvriezer echt zuinig? Om dat te weten moet u aan twee voorwaarden voldoen: u moet het verbruik nauwkeurig kunnen meten en u moet de resultaten kunnen vergelijken met andere toestellen.

Procedure

Procedure

De gemeente stelt aan de inwoners gratis vijf energiemeters ter beschikking. Met behulp van de bijhorende brochure van Eandis kan het gemeten verbruik vergeleken worden met referentiewaarden van zuinige toestellen. U kan dan zelf vaststellen welke toestellen u als 'zuinig' kunt bestempelen en welke niet. Surf naar de online brochure van Eandis !

De energiemeter wordt gratis uitgeleend door de milieudienst voor een periode van twee weken, mits een contante betaling van 20 EUR waarborg. Deze waarborg wordt volledig terugbetaald indien aan alle uitleenvoorwaarden is voldaan. Het uitleenformulier kan u hieronder downloaden. De energiemeter moet bij de milieudienst worden afgehaald en teruggebracht.

Geïnteresseerd in de energiemeter? Vul dan het uitleenformulier in!