Zonder is gezonder

In Vlaanderen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van chemische sproeistoffen. Niet alleen door landbouwers maar ook door particulieren en openbare diensten. De chemische sproeistoffen breken zeer traag af, stapelen zich op in ons milieu en vormen een bedreiging voor onze gezondheid. Dit blijkt uit controles van het drinkwater, rivierwater, bodem, grondwater, regenwater en moedermelk. Precies om die redenen wil de overheid het gebruik van chemische sproeistoffen sterk verminderen en zelf het goede voorbeeld geven.

Wat doet het gemeentebestuur?

Wat doet het gemeentebestuur?

Vanaf 2015 mag de gemeente helemaal geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer gebruiken voor het beheer van parken, plantsoenen, parkings, pleinen en goten. Sinds 2004 heeft de gemeente een proefzone afgebakend, waar gedurende 5 jaar ervaring kan opgedaan worden met alternatieve bestrijdingstechnieken. Momenteel blijft het beheer grotendeels ongewijzigd tenzij voor de verhardingen in het proefgebied, waar het onkruid manueel zal verwijderd worden, totdat er volwaardige alternatieven op de markt komen die hun nut bewezen hebben. Om het onkruid de baas te blijven zonder sproeistoffen, wordt de bodem zoveel mogelijk bedekt met planten of houtsnippers. Vele perken dienen hiervoor heraangelegd te worden met meer geschikte planten. 

Voor vragen, klachten en opmerkingen kan u terecht bij de milieudienst op tel. 015 22 40 11 of milieu@hulshout.be

Iedereen draagt zijn steentje bij

Iedereen draagt zijn steentje bij

De gemeente staat enkel in voor het onkruidvrij houden van de straatgoten. Het onkruidvrij houden van de voetpaden is een taak voor de bewoners van de aanliggende woningen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u hiervoor zelf gebruik maakt van chemische sproeistoffen. Nu en dan het onkruid wieden of wekelijks het voetpad vegen verricht al wonderen.

Naast straatgoot en voetpad zijn er nog de tuin en de voortuin. Ook hier kan u best het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen vermijden.

Voor meer informatie over preventieve maatregelen, alternatieve bestrijdingstechnieken, ecologisch tuinieren en de minst schadelijke producten voor mens en milieu kan u terecht bij: