Sportpark Joris Verhaegen

Met het gemeentelijk sportcentrum beschikken de Hulshoutenaren over een uitgebreide accommodatie. Het centrum omvat een polyvalente hal, een wielerpiste, een atletiekpiste, voetbalterreinen, basketbalvelden en tennispleinen. De polyvalente hal omvat tevens een ruime cafetaria.

Lees ook het huishoudelijk reglement van sportpark Joris Verhaegen.
 

Polyvalente hal

Polyvalente hal

Verenigingen die van de polyvalente hal wensen gebruik te maken dienen hiervoor een verzoek te richten aan:

Directiecomité AGB Sport Hulshout
Industriepark 3
2235 Hulshout.

Men dient hiervoor steeds gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier. Bovendien moet uitvoerig toelichting verschaft worden over de organisator en de activiteit wanneer het gaat om een nieuw initiatief.

Zwembad

Zwembad

Hier vindt alle informatie over het gemeentelijk zwembad.

 

Wielerpiste

Wielerpiste

De openingsuren, tarieven en het gebruiksreglement kan u hier verkrijgen:

Contactgegevens Wielerpiste:

Sportdienst
Industriepark 3
2235 Hulshout
sport@hulshout.be
015 24 26 77
 

Contactgegevens Schaal Marcel Indekeu:

Jeffrey Maes
Vosse Putten 36
2235 Hulshout
jeffrey_maes@hotmail.com of kenny22.vermeylen@telenet.be

Tarieven

Tarieven

Een aantal gemeentelijke sportlokalen worden verhuurd. Uiteraard zijn er per lokaal specifieke tarieven.

Raadpleeg het tarievenoverzicht.

 

Sportbar

Sportbar

In het sportpark is er ook een cafetaria. Ook deze kan gehuurd worden.

Contactpersoon:

Dries Delsard
Tel: 0474 17 33 21
driesdelsard@gmail.com
www.sportbarhulshout.be.

Turnzalen van de scholen

Turnzalen van de scholen

Turnzaal hoofdschool (Strepestraat)

  • € 4/uur

Turnzaal wijkafdeling (Grote Baan)

  • € 10/vergadering