Contactopvolging


Ook Hulshout wil zijn steentje bijdragen om te vermijden dat het COVID-19-virus zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking. De regering heeft een systeem van contactopvolging op poten gezet, maar omdat wij als overheid niet zomaar persoonsgegevens mogen doorgeven, hebben we hiervoor uw toestemming nodig.

We zullen dus iedereen die contact heeft met gemeentelijke diensten vragen om een formulier in te vullen waarin u uw toestemming geeft om uw contactgegevens door te geven aan contactopspoorders als zij ons hiervoor opbellen. Met uw hulp kunnen we samen verhinderen dat het virus in Hulshout opnieuw opflakkert.

Aangezien het invullen van dit formulier wel wat tijd kan vragen, kan u dit formulier ook al op voorhand invullen, afdrukken en meebrengen naar uw afspraak of uw bezoek aan onze diensten. Klik hier voor het contactformulier.