Themasubsidies voor jeugdverenigingen

Kadervorming

Kadervorming

Jongeren die in Hulshout actief zijn in een erkende Hulshoutse jeugdvereniging of jongeren woonachtig in Hulshout die elders actief zijn in een jeugdvereniging of jeugdhuis, kunnen een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie voor het volgen van kadervorming. 

Het aanvraagformulier dient samen met een kopie van het deelnamebewijs binnengebracht te worden op de jeugddienst voor 1 december van het jaar waarin de vorming werd gevolgd.

Bivak

Bivak

De bivaks georganiseerd door de  erkende jeugdverenigingen van Hulshout worden gesubsidieerd op basis van een puntensysteem. De punten en de toe te kennen bedragen worden als volgt berekend:

A = Aantal deelnemers (leiding + leden)
B = Aantal overnachtingen
C = Aantal monitoren met animatorattest
D = Aantal begeleiders met attest hoofdanimator of instructeur
E = Aantal jaren ervaring van de leiding
F = Totaal aantal punten = (A X B) + (15 X C) + (5 X D) + (3 X E)

Y = Begrotingskrediet voor bivaktoelagen
x = Totaal aantal punten van de 7 jeugdverenigingen

Z = (Y X F) / x = toegekend bedrag

De aanvraag dient voor 1 december binnen gebracht te worden bij de jeugddienst.

Inhuren erkende professionele security

Inhuren erkende professionele security

Elke erkende Hulshoutse jeugdvereniging kan jaarlijks maximum 1 aanvraag gekoppeld aan 1 evenement indienen tot het bekomen van subsidies voor het inhuren van erkende professionele security.

De aanvraag dient voor 1 december binnen gebracht te worden bij de jeugddienst.

Brandveiligheid jeugdlokalen

Brandveiligheid jeugdlokalen

Erkende jeugdverenigingen kunnen subsidies krijgen ter bevordering van hun veiligheid in het algemeen, brandveiligheid en verkeersveiligheid.

De aanvraag dient voor 1 december binnen gebracht te worden bij de jeugddienst.