U zoekt subsidies:
Type vereniging:
Soort subsidie voor sportverenigingen
Soort subsidie voor jeugdverenigingen
Soort subsidie voor cultuurverenigingen
Soort project
Soort project
Soort project
Soort subsidie als privépersoon of gezin
Soort subsidie als groep of instelling
Soort project

Wijk- of buurtfeest

Hier vindt u alle informatie over de subsidies voor een wijk- of buurtfeest.

Infrastructuursubsidies

Hier kan u alle informatie terugvinden over de infrastructuursubsidies.

Werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen.

Hier vindt u alle informatie over de werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen.

Werkingssubsidies voor jeugdverenigingen.

Hier vindt u alle informatie over de werkingssubsidies voor erkende jeugdverenigingen.

Themasubsidies voor jeugdverenigingen.

Hier vindt u alle informatie over de themasubsidies voor erkende jeugdverenigingen.

Subsidies voor jeugdprojecten

Hier vindt u alle informatie over de subsidies voor jeugdprojecten.

Subsidies voor sportprojecten

Hier vindt u alle informatie over de subsidies voor sportprojecten.

Werkingssubsidies voor sportverenigingen.

Hier vindt u alle informatie over de werkingssubsidies voor erkende sportverenigingen.

Themasubsidies voor sportverenigingen.

Hier vindt u alle informatie over de themasubsidies voor erkende sportverenigingen.

Subsidies voor culturele projecten

Hier vindt u alle informatie over de subsidies voor culturele projecten.

Geboortepremie

Hiervindt u alle informatie over de gemeentelijke geboortepremie.

Subsidies aan voorzieningen voor personen met een handicap

Hier vindt u alle informatie over de subsidies aan voorzieningen voor personen met een handicap.

Premie hemelwaterinstallatie

Hier vindt u alle informatie over de premie voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie.

Vrijetijdspas

Hier vindt u alle informatie over de vrijetijdspas.

Toelage voor de opvoeding van een kind met een handicap

Hier vindt u alle informatie over de toelage voor de opvoeding van kinderen met een handicap.

Toelage als tussenkomst in de Diftar-kosten

Hier vindt u alle informatie over de toelage die u onder bepaalde voorwaarden kan aanvragen als tussenkomst in de Diftar-kosten.

Toelage voor milieu- en natuurprojecten

Hier vindt u alle informatie over de toelage die u onder bepaalde voorwaarden kan aanvragen voor bepaalde milieu- en natuurprojecten.

Subsidie ter ondersteuning van Noord-Zuidprojecten

Hier vindt u alle informatie over de subsidie ter ondersteuning van Noord-Zuidprojecten.