Woonzorgcentrum Hulshout zoekt partner

Al sinds 1997 heeft OCMW Hulshout een woonzorgcentrum in eigen beheer, woonzorgcentrum Ter Nethe. Ter Nethe is een kleinschalig woonzorgcentrum met momenteel 60 bedden (40 RVT en 20 ROB). We ontvingen van het Agentschap Zorg & Gezondheid de toelating om 15 bijkomende plaatsen (ROB, waarvan 2 kortverblijf) in effectieve exploitatie te nemen uiterlijk in het vierde kwartaal van 2025.

Dit kan niet in het huidige gebouw waardoor zich een nieuwbouwproject opdringt. Hulshout heeft nog voldoende gronden ter beschikking achter het huidige gebouw om een nieuw wooncomplex te lokaliseren. Doel is uiterlijk 2024 te starten met de effectieve bouwfase. We zoeken echter nog naar mogelijkheden om dit kostenefficiënt te realiseren en te evolueren naar een structuur waarin de financiële leefbaarheid op lange termijn is gegarandeerd. Hulshout zoekt dan ook naar een publieke en/of private partner om dit samen vorm te geven binnen een traject van verzelfstandiging. Wij denken voornamelijk aan bijkomende winsten door schaalvergroting waarbij we ook naar synergiën willen zoeken met de nog te ontwikkelen Hulshoutse zorgcampus.

Het is voor Hulshout heel belangrijk om de goede kwaliteit van zorg te bewaren en te waarborgen. We willen voor het woonzorgcentrum eveneens een meer autonoom bestuur waarin de partners zijn vertegenwoordigd in een gelijkwaardige verhouding. Om de gelijkwaardigheid van de partners te beoordelen gaan we niet alleen uit van het ingebrachte aantal bedden maar ook van de huidige financiële situatie van de organisatie.

We zouden de reorganisatie van onze zorg ook willen aangrijpen om in de toekomst meer in te zetten op gespecialiseerde en technische zorg en onze zorg te innoveren. We zien het als een uitdaging om het zorgaanbod af te stemmen op de nieuwe maatschappelijke tendensen en op de senior van morgen die meer de regie in eigen handen wil houden en zijn zelfbeschikkingsrecht vooropstelt. Hierbij aansluitend willen we evolueren naar een model waarin we de zorg meer geïntegreerd aanbieden in alle mogelijk vormen (dus niet altijd gekoppeld aan een woonfunctie).

Zelf zijn we ervan overtuigd dat we een interessant partner vormen. Bent u nieuwsgierig geworden? Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de visie, financiële situatie en andere aspecten van ons woonzorgcentrum.

Als een verdere samenwerking u wel aanspreekt, dan vragen wij u om voor 31 januari 2020 contact op te nemen met Inne Hermans, inne.hermans@hulshout.be of 015 750 100. Bij haar kan u ook terecht voor meer informatie.