Grachten algemeen belang

Op 11 september 2017 besliste de gemeenteraad om, in toepassing van artikel 32quaterdecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging, onderstaande grachten aan te duiden als grachten van algemeen belang.
Omdat deze grachten een belangrijke functie kunnen vervullen in de waterveiligheid en het tot stand komen en het behouden van een watersysteem in goede toestand, neemt de gemeente het beheer van deze grachten over. Ten behoeve van dit beheer geldt een erfdienstbaarheid met betrekking tot het recht van doorgang voor personeelsleden van het gemeentebestuur en/of de aangestelden die met de uitvoering zijn belast.